21 Aralık 2016 Çarşamba


Elektrikle Güvenli Çalışmada Etiketleme /Kilitleme

Ekipmanların Beklenmedik Anda Çalışmalarını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

OSHA’nın Etiketleme /Kilitleme Standardı 29 CFR 1910.147 işverenlerin ve çalışanların ekipmanların beklenmedik anlarda çalışmaya başladığı kazaları önlemek için uygun adımlar atmalarını gerektirir.

İşverenin Yapması Gerekenler

1)      Aşağıdakileri içeren Yazılı bir Enerji Kontrol Programı oluşturun:

a.      Etiketleme/Kilitleme Prosedürleri

b.      Çalışanların eğitilmesi

c.      Bakım veya servis işleri yapılmadan önceki kontroller

2)      Çalışanların tehlikeli enerji  kontrol prosedürlerinin ne zaman kullanılacağını bilmelerini ve  prosedürleri nasıl uygulayacaklarına dair eğitilmelerini sağlayın.

3)      Etiketleme/kilitleme prosedürlerinin her bir makine/ekipman için ayrı ayrı oluşturulduğundan emin olun.

4)      Bakım çalışanlarının yanı sıra üretim çalışanlarına da enerji yalıtımı ve kontrolü eğitimi verin. (29 CFR 1910.147(b))

5)      Çalışanların enerji kaynaklarını birbirinden ayıracak ve kontrol edebilecek yeterli sayıda etiketleme/kilitleme ekipmanına ve diğer gerekli teçhizata sahip olduklarından emin olun. (29 CFR 1910.147(c)(5)(i))

6)      Kesici panel ve kontrol valfi gibi izolasyon cihazlarını valflerini yanlış anlaşılmayacak şekilde etiketleyin.

7)      Bakım veya servis çalışanlarının yanı sıra ekipmanı çalıştıran veya bu ekipmanın çalışmasından etkilenen çalışanların da bakım işlemi bittiğinde etiketleme/kilitleme sisteminin çıkarıldığını ve artık makinelere enerji verilebileceğini bildiklerinden emin olun.

8)      Tehlikeli ekipmanlarda 18 yaşın altında çalışanın olmamasını sağlayın.

9)      Çalışanlarınızın ana dillerinde eğitim aldıklarından emin olun.

Çalışanın Yapması Gerekenler

1)      Enerji Kontrol Programınızdaki düzenlemelere uyun

2)      Tehlikeli enerji prosedürleri konusundaki bütün eğitimleri tamamlayın

3)      Ekipman bakımı, ayarı veya servisine başlamadan önce şunları yapın:

a.      Bütün motorları ve makinaları kapatarak veya bağlantısını keserek, elektrik devrelerinin enerjisini keserek, hidrolik ve pnömatik sistemlerde sıvı akışını engelleyerek ve makinaların hareketli kısımlarını bloke ederek tehlikeli olabilecek bütün enerji kaynaklarının enerjisini kesin.

b.      Devre kesiciler ve kontrol valfleri de dahil olmak üzere tehlikeli enerjiyi etiketleyin ve kilitleyin.

c.      Kapasitörleri boşaltarak, depolanmış enerjiyi bloke edin veya dağıtın. Gergin durumda olan yayları bloke edin veya boşaltın. Basınçlı kaplardaki sıvıyı tahliye edin (fakat kesinlikle zehirli, alevlenebilir, patlayıcı maddeleri atmosfere direkt atmosfere göndermeyin.)

d.      Bir kilitin yalnızca tek anahtarı olduğundan emin olun.

e.      Test veya gözlemle bütün enerji kaynaklarında enerki kesildiğini kontrol edin.

f.       Tamir edilen parçanın enerjisini verip aktive etmeden önce muayene edin.

g.      Herkesin yalnızca kendine tahsis edilmiş kiliti söktüğünden emin olun.

h.      Sisteme enerji verilmeden önce herkesin tüm tehlike noktalarını tam olarak bildiğinden emin olun.
14 Temmuz 2014 Pazartesi

EN 374 Standardı ve Kimyasal Dirençli Eldivenler
 
Kapsam
Bu standart, kullanıcıyı kimyasallara ve/veya mikro organizmalara karşı korumak amacıyla eldivenlerin sahip olması gereken seviyeleri belirlemektedir. TSE tarafından tercüme edilmiş Türkçe versiyonları (TS EN) mevcuttur. Standardın bölümleri ve detay başlıkları aşağıda belirtilmiştir:
 
TS EN 374-1:Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 1: Terimler ve performans kuralları
Bölüm 1: Performans ve seviye belirleme kriterlerini belirtmektedir. 
 
TS EN 374-2: Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 2: Nüfuziyete karşı direncin tayini
Bölüm 2: Penetrasyon (nüfuz etme) direnç testlerinin yapılışını ve direnç seviyesinin belirlenmesini belirtmektedir.
 
TS EN 374-3: Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 3: Kimyasal madde geçirgenliğine direncin tayini
Bölüm 2: Permeasyon(Madde geçirgenliği) direnç testlerinin yapılışını ve direnç seviyesinin belirlenmesini belirtmektedir.
Standartta Geçen Tanımlar
Penetrasyon nedir?
Moleküler olmayan bir seviyede bir kimyasalın ve/veya mikro organizmanın gözenekli materyallerin, dikiş yerlerinin, gözeneklerin veya başka kusurlu kısımların içinden geçmesidir.
Permeasyon nedir?
Bir kimyasalın koruyucu eldivenden moleküler seviyedeki geçişi olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi absorpsiyon(emme), difüzyon(yayılma, nüfuz etme) ve desorpsiyon(sıvının salınması) aşamalarını içermektedir.
 

 
 
 
TS EN 374-2: Penetrasyon Testleri ve Seviyelerin Belirlenmesi
Bölüm 2’de anlatılan Penetrasyon Direnci eldivenlerde hava sızıntısı ve su sızıntısı testleri yapılarak belirlenir. Bu testlerde kimyasalın ele geçmesine sebep olabilecek delikler olup olmadığı belirlenir.
 
Bir hava ve/veya su sızdırma testi yapılırken eldivenin sızdırmaması ve Kabul edilebilir Kalite Seviyesine (AQL) göre test edilmesi ve incelenmesi gerekir.
 
Performans seviyesi
Kabul edilebilir kalite seviyesi birimi
Kontrol seviyeleri
Seviye 3
< 0.65
G1
Seviye 2
< 1.5
G1
Seviye 1
< 4.0
S4
 
 
 
TS EN 374-3: Permeasyon Testinin Yapılışı ve Seviyelerinin Belirlenmesi
Eldiven  malzemesinden bir örnek alınarak test edilecek kimyasalla temasta bırakılır ve bu kimyasalın eldivenden geçiş oranı belirlenir.  Bu oranın 1µg/cm2/dak’yı aştığı zamana kırılma zamanı denir.  Eldiven örneklerinin performans seviyeleri bu kırılma zamanına göre belirlenir. Eldivenin kimyasala karşı dirençli olarak belgelenebilmesi için, aşağıdaki tabloda belirtilen en az 3 kimyasal için minimum 2 seviyesini (kırılma zamanı 30 dakikadan büyük) sağlaması gerekir.
 
Kod Harfi
Kimyasal
CAS numarası
Sınıf
A
Metil alkol
67-56-1
Birincil alkol
B
Aseton
67-64-1
Keton
C
Asetonitril
75-05-8
Nitril Bileşim
D
Dikolometen
75-09-2
Klorlu parafin
E
Karbon disülfür
75-15-0
Organik bileşen içeren kükürt
K
Tolüen
108-88-3
Aromatik hidrokarbon
G
Dietilamin
109-89-7
Amin
H
Tetrahidrofuran
109-99-9
Heterosiklik ve eter bileşimi
I
Etil asetat
141-78-6
Ester
J
n-Heptan
142-82-5
Doymuş hidrokarbon
K
Sodyum hidroksit, %40
1310-73-2
İnorganik bazlı
L
Sülfürik asit, %96
7664-93-9
İnorganik mineral asit
 
 
 
Permeasyon Seviyelerinin Belirlenmesi
Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0'dan 6'ya olan performans seviyesi şeklinde) sınıflandırılır.
 
Ölçülen dayanıklılık süresi
Koruma Endeksi
>10 Dakika
sınıf 1
>30 dakika
sınıf 2
>60 dakika
sınıf 3
>120 dakika
sınıf 4
>240 dakika
sınıf 5
>480 dakika
sınıf 6
 
İşaretlemeler ve anlamları‘Düşük Kimyasal Direnç’ veya ‘Su geçirmez’ eldiven simgesi, Permeasyon testinden geçemeyen  ancak penetrasyon testinden geçen eldivenler için kullanılır.
 

 
‘Mikroorganizma’ simgesi eldivenin penetrasyon testi için en az 2. seviyedeki performansa uygun olması durumunda kullanılır.
 
 
‘Kimyasal dirençli’ eldiven simgesiyle 3 haneli bir kod bulunmalıdır. Bu kod, permeasyon testinde  süresinin sağlandığı (tanımlanmış olan 12 standart kimyasalın yer aldığı bir listeden) 3 kimyasalın kod harflerine aittir.

 

12 Temmuz 2014 Cumartesi

EN 149: 2001
TOZ MASKELERİ - İŞARETLEMELER

 

EN 149 bakım gerektirmeyen toz,sis ve duman maskelerine ilişkin kişisel koruyucu donanım standardıdır.
Maskeler toz, sis ve dumana karşı koruma sağlar. Koruma düzeylerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:

EN 149 Sınıfı Minimum koruma oranı
FFP1 78%
FFP2 92%
FFP3 98%

 

NKF, AKF : Nkf nominal koruma faktörü, AKF atanmış koruma faktörü demektir. NKF Avrupa standartları tarafından izin verilen en yüksek içe geçirme oranıyla hesaplanır. AKF kullanıcıların 95%'inde karşılaşılacak, gerçek çalışma ortamları örneklenerek oluşturulan koruma faktörüdür.
Maske seçerken diğer önemli bir bilgi MMSD'dir (Mesleki Maruziyet Sınır Değeri). Çalışanların her gün maruz kalabilecekleri sağlığa zararlı olmayan sınır değerdir.

EN 149 Sınıfı NKF Max Kons
FFP1 4 4xMMSD
FFP2 12 12xMMSD
FFP3 50 50xMMSD

 

MMSD: Çalışanın solunum bölgesinde günde 8 saat ve haftada 40 saat çalışma ile çalışanlara zararlı etki göstermeden çalışılabilecek ortalama kimyasal madde konsantrasyonudur.

Eğer kirletici maddenin yoğunluğu bilinmiyorsa, uygun solunum koruması için en düşük seviyeyei belirlemek üzere aşağıdaki tablo incelenebilir : (Mesleki Maruziyet Sınır Değeri). Çalışanların her gün maruz kalabilecekleri sağlığa zararlı olmayan sınır değerdir.

Koruma düzeyi P1 P2 P3
Kirletici MMSD / En düşük koruma D >= 10 mg/m3 0.1< D <10 mg/m3 D <= 0.1 mg/m3

 

NR: Not Reusable deyminin kısaltmasıdır. Yeniden kullanılamaz anlamına gelir. En çok 1 vardiya süresince kullanılabilir demektir.

 

D: Dolamit tozu testi. NR maskelerde tercihe bağlıdır. Maskenin sekiz saatlik çalışma süresi boyunca kullanılabilir olduğunu belirtir. R maskeler için zorunludur.

 

www.tedbiral.com 'da toz maskesi seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz.

6 Temmuz 2014 Pazar

Koruyucu Eldivenlerin Uyması Gereken Genel Şartlar ve EN 420 Standartı

EN 420: Koruyucu eldivenler – Genel özellikler ve deney metotları


Bu standart, eldiven tasarımı, yapılışı, eldiven malzemelerinin su geçişine direnci, zararsızlık, rahatlık ve etkinlik için genel özellikleri ve ilgili deney işlemlerini bütün koruyucu eldivenlere uygulanabilen imalâtçı tarafından sağlanan işaretleme ve bilgiyi kapsar ve koruyucu eldivenler için aşağıda belirtilen genel gerekleri içermektedir:
·       Eldivenler risk içermemeli veya yaralanmaya sebep olmamalıdır.

·       Eldivenlerin pH değeri nötre yakın olmalıdır.

·       Deri eldivenlerin pH değeri 3,5-9,5 arasında olmalıdır.

·       Alerjiye sebep olduğu bilinen bir madde kullanılması durumunda maddeye ait detay bilgileri içermelidir.

·       Eldivende dikiş bulunması durumunda,  dikişler eldivenin genel performansını etkilememelidir.

·       İçeriğindeki Krom IV miktarı 10 ppm’den az olmalıdır.

·       Talimatlara uyularak temizlenmesi halinde performansında düşme olmamalıdır.

·       Antistatik eldivenler EN 1140’a göre test edilmiş olmalıdır.

·       Test sonuçları kullanım talimatlarında belirtilmiş olmalıdır.

·       Standartlaştırılmış el boyutları referans alınarak numaralandırılmalıdır.

 

 

 

Eldivenlerin Numaralandırılması

 

Uzunluk

 


El içinin alt noktasından orta parmağın uç noktası arasındaki dik mesafe ölçülür.

AB ölçülerine göre sıralama
 
ABD ölçülerine göre sıralama
160 mm
6
 
6 5/16 inç
XS
171 mm
7
 
6 3/4 inç
S
182 mm
8
 
7 3/16 inç
M
192 mm
9
 
7 9/16 inç
L
204 mm
10
 
8 1/16 inç
XL
215 mm ve üstü
11
 
8 7/16 inç ve üstü
XXL

 


GenişlikKullandığınız elinizin çevresine parmak eklemlerinin altından, bir mezura sarın başparmağınızı dışarıda bırakarak bir yumruk yapın. Bu şekilde ölçtüğünüz uzunluk elinizin genişliğine karşılık gelmektedir.

AB ölçülerine göre sıralama
 
ABD ölçülerine gore sıralama
152-178 mm
EU-6
 
6-7 inç
XS
178-203 mm
EU-7
 
7-8 inç
S
203-229 mm
EU-8
 
8-9 inç
M
229-254 mm
EU-9
 
9-10inç
L
254-279 mm
EU-10
 
10-11inç
XL
279 mm ve üstü
EU-11
 
11 ve üstü inç
XXL